Ort: Redo XXL Ketzin – Potsdamer Str. 40, 14669 Ketzin

Aufnahme(n) vom: 10. September 2008

Kamera: Panasonic DMC-FZ28