Мечът ми за Тир, кръвта ми за Тор, сърцето ми за Фрея и животът ми за Один!