Сега не се научих да ходя, за да пълзя!
Сега не се научих да ходя, за да пълзя!