Имах късмет. След като останах известно време в Нимфензее, изпитах тези фантастични цветове по залез слънце.

Залез в Нимфензее

място: Nymphensee Brieselang

Запис(и) от: 29 декември 2019 г

Тематичен свят: залези

Камера: Samsung Galaxy Note 10 Plus

datenschutz
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор:
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор: