Ochrana osobních údajů

dohody o ochraně osobních údajů

V tomto prohlášení o ochraně údajů vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů.

Pokud chcete změnit nastavení ochrany osobních údajů (udělit souhlas nebo zrušit dříve udělený souhlas), klikněte na zde změnit nastavení.

odpovědný

René Kohl (c/o Grosch Postflex #2439), Emsdettener Str. 10, 48268 Greven, Německo, [chráněno e-mailem],

hosting

1 & 1 IONOS SE

Hostujeme naše webové stránky s naším procesorem 1 a 1 IONOS, 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Německo.

Data o připojení jsou zpracována za účelem poskytnutí a doručení webové stránky. Pouze za účelem doručení a poskytnutí webové stránky nebudou data ukládána po dobu hovoru.

Právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem (absolutní technická nezbytnost pro poskytování a poskytování služby „webové stránky“, kterou jste při volání výslovně požadovali) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Pro provozování webové stránky jsou údaje o připojení a další osobní údaje zpracovávány také v souvislosti s různými dalšími funkcemi nebo službami. To je podrobně vysvětleno v kontextu této zásady ochrany osobních údajů pro jednotlivé funkce nebo služby.

Soubory protokolu serveru

Data připojení jsou zpracována za účelem sledování technické funkce a zvýšení provozní bezpečnosti našeho hostitele. Doba zpracování je omezena na 60 dní.

Právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem (absolutní technická nutnost souboru protokolu serveru jako základní databáze pro analýzu chyb a pro bezpečnostní opatření v rámci služby „webové stránky“ výslovně požadované vaší výzvou) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Poskytovatel CDN

Cloudflare CDN

Hostujeme části našeho webu s naším procesorem Cloudflare, Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Mnichov, Německo.

Data o připojení jsou zpracována za účelem poskytnutí a doručení webové stránky. Pouze za účelem doručení a poskytnutí webové stránky nebudou data ukládána po dobu hovoru. Data připojení jsou však pro účely zabezpečení uložena naším procesorem. Doba zpracování pro bezpečnostní účely je variabilní a končí potřebou bezpečnostních opatření. Náš zpracovatel navíc anonymizuje data shromážděná bezprostředně po průzkumu a poskytuje nám anonymní data ve formě statistik pro vyhodnocení. Tyto statistiky používáme k řešení a dalšímu rozvoji našich webových stránek.

Právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem (absolutní technická nezbytnost pro poskytování a poskytování služby „webové stránky“, kterou jste při volání výslovně požadovali) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

kontakt

Na našich webových stránkách je možnost nás kontaktovat přímo pomocí kontaktního formuláře. Po odeslání kontaktního formuláře bude odpovědná osoba zpracovávat osobní údaje, které jste zadali za účelem zpracování vaší žádosti, na základě souhlasu, který jste dali odesláním formuláře v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR do zrušen.
Poskytování osobních údajů není zákonné ani smluvní. Neoprávnění znamená pouze to, že svou žádost nepodáte a že ji nemůžeme zpracovat.

bezpečnostní služby

Na tomto webu používáme služby poskytovatelů bezpečnostních služeb, jako jsou služby Captcha, abychom se vyhnuli nehumánním a automatizovaným záznamům.

Google reCAPTCHA

Je-li dán váš souhlas, zpracováváme službu Google reCaptcha, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko jako společný správce vašich osobních údajů za účelem vyhnutí se nehumánním a automatizovaným záznamům. Službě povolujeme nastavení souborů cookie, shromažďování údajů o připojení a dat z vašeho webového prohlížeče. Službě navíc umožňujeme vypočítat ID uživatele pro jedinečnou identifikaci uživatele v souvislosti s reklamní sítí provozovanou společností Google. Data jsou v zařízení uložena až dva roky.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Pokud nedáte souhlas, znamená to, že použití reCaptchy a souvisejících formulářů není možné.

Souhlas, který již byl udělen, můžete odvolat pomocí nastavení soukromí . Změna

Skupina Google předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro přenos údajů do USA je váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 25 TTDSG. Před udělením souhlasu jste byli informováni, že USA nemají úroveň ochrany údajů, která by odpovídala standardům EU. Zejména tajné služby USA mají přístup k vašim údajům, aniž byste byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr prohlásil dřívější rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

Webová písma

embeddings

Youtube

Je-li dán váš souhlas, zpracováváme službu Youtube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko jako společný správce vašich osobních údajů za účelem přehrávání videí na našem webu.

Umožňujeme službě shromažďovat údaje o připojení, shromažďovat data z vašeho webového prohlížeče a umístit reklamní cookie. Umístěním reklamních souborů cookie může Google pro každého uživatele vypočítat individuální ID uživatele. Tyto jedinečné osobní údaje budou poté zpracovány jako součást reklamní sítě provozované společností Google.

Skupina Google předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro přenos údajů do USA je váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 25 TTDSG. Před udělením souhlasu jste byli informováni, že USA nemají úroveň ochrany údajů, která by odpovídala standardům EU. Zejména tajné služby USA mají přístup k vašim údajům, aniž byste byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr prohlásil dřívější rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

Pokud společnost Google provádí další nezávislé zpracování údajů, zejména v rámci reklamní sítě společnosti Google, je za to výhradně společnost Google. Podrobnosti najdete v Ochrana dat od společnosti Google.

Neudělení souhlasu má pouze to, že vám služba YouTube není poskytována. Již udělený souhlas můžete odvolat pomocí nastavení soukromí . Změna

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR.

Správce značek

Správce značek Google

Je-li dán váš souhlas, zpracováváme službu Správce značek Google, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, společně zodpovídající za vaše osobní údaje za účelem spouštění, řízení a správy dalších služeb na našich webových stránkách. V konkrétním případě by výše uvedená služba měla být řízena prostřednictvím Správce značek Google. Neudělení souhlasu má tedy přesně účinek popsaný pro výše uvedenou službu. Svůj již daný souhlas můžete odvolat kliknutím na ikonu nastavení soukromí . Změna

Umožňujeme Správci značek Google shromažďovat data připojení a data z vašeho webového prohlížeče. Používá je Google pro další rozvoj služby.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR. Skupina Google předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro přenos údajů do USA je váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 25 TTDSG. Před udělením souhlasu jste byli informováni, že USA nemají úroveň ochrany údajů, která by odpovídala standardům EU. Zejména tajné služby USA mají přístup k vašim údajům, aniž byste byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr prohlásil dřívější rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

analysis Services

Google Analytics

Je-li dán váš souhlas, zpracováváme službu Google Analytics, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, společně zodpovídající za vaše osobní údaje za účelem analýzy chyb a statistického vyhodnocení našich webových stránek. Pokud nedáte souhlas, nebude to mít žádný přímý dopad na funkci webu, ale bez statistických údajů bude další vývoj webu pro nás ztěžován. Svůj již daný souhlas můžete odvolat kliknutím na ikonu nastavení soukromí . Změna

Umožňujeme službě shromažďovat údaje o připojení, data z vašeho webového prohlížeče a data o přístupném obsahu a také spouštět analytický software a ukládat data do vašeho zařízení. Služba anonymizuje data shromážděná okamžitě po průzkumu a poskytuje nám anonymní data ve formě statistik pro vyhodnocení. Tyto statistiky používáme k řešení a dalšímu rozvoji našich webových stránek. Data na vašem zařízení jsou uložena po dobu až dvou let.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR. Skupina Google předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro přenos údajů do USA je váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 25 TTDSG. Před udělením souhlasu jste byli informováni, že USA nemají úroveň ochrany údajů, která by odpovídala standardům EU. Zejména tajné služby USA mají přístup k vašim údajům, aniž byste byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr prohlásil dřívější rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

Cílení / Profilování / Reklama

Google AdSense

Je-li dán váš souhlas, zpracováváme službu Google Adsense, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko jako společných správců, vaše osobní údaje za účelem poskytování personalizované reklamy a měření úspěšnosti naší reklamy.

Neudělení souhlasu nemá žádný přímý vliv na funkci webu, ale není možné, abychom na vaše koncová zařízení umístili osobní reklamu, pokud souhlas neudělíte. Souhlas, který již byl udělen, můžete odvolat pomocí nastavení soukromí . Změna

Umožňujeme službě shromažďovat údaje o připojení, údaje z vašeho webového prohlížeče a údaje o obsahu, ke kterému se přistupuje. Kromě toho umožňujeme službě spouštět sledovací a rozpoznávací software a ukládat data na vašem zařízení. Pomocí softwaru pro sledování a rozpoznávání pak může služba obohatit svou reklamní síť a rozpoznat vás, když navštívíte externí webové stránky nebo zobrazovat personalizovanou reklamu. Shromážděná data používáme také k měření úspěšnosti naší reklamy.Údaje na vašem koncovém zařízení jsou uloženy po dobu až dvou let.

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas v souladu s § 96 (3) TKG.

Skupina Google předává vaše osobní údaje do USA. Právním základem pro přenos údajů do USA je váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 25 TTDSG. Před udělením souhlasu jste byli informováni, že USA nemají úroveň ochrany údajů, která by odpovídala standardům EU. Zejména tajné služby USA mají přístup k vašim údajům, aniž byste byli informováni a aniž byste proti nim mohli podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr prohlásil dřívější rozhodnutí o přiměřenosti (Privacy Shield) za neplatné.

Právo na odvolání

Pokud zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.

Pokud neexistují přesvědčivé legitimní důvody pro naše zpracování, bude zpracování vašich údajů ukončeno na základě tohoto právního základu.

Kromě toho máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímé pošty. V případě nesouhlasu nebudou vaše osobní údaje nadále zpracovávány pro účely přímé pošty.

Zákonnost zpracovávaných údajů až do doby námitky není námitkou dotčena.

Právo na odstoupení

Máte právo kdykoli odvolat existující souhlas pomocí nastavení soukromí . Změna

V případě souhlasu s přijímáním elektronické reklamy může být váš souhlas odvolán kliknutím na odkaz pro odhlášení. V tomto případě se zpracování zastaví, pokud není stanoveno jinak.

Zákonnost zpracovávaných údajů až do odvolání není zrušením dotčena.

ovlivněné práva

Máte také právo na přístup, opravu, odstranění a omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas nebo smlouva uzavřená s vámi, máte také právo údaje předávat.

Dále máte právo podat stížnost orgánu dozoru. Více informací o dozorových orgánech v Evropské unii naleznete zde zde.