Dikobrazi jsou čeledí 11 druhů hlodavců vyskytujících se v částech Asie, Afriky a také jižní Evropy. S délkou těla až jeden metr patří zvířata mezi největší zástupce hlodavců na světě.

Wikipedia

Místo: Zoo Germendorf, Na Waldseen 1a, 16515 Oranienburg

Záznam(y) z: 30. prosince 2022
Série obrázků: Zoo Germendorf prosinec 2022

kamera: Samsung Galaxy S22 Ultra