V chladném soumraku fiktivní Braniborské brány číhají strašliví vlci, připraveni odhalit temnou podstatu minulých záhad a nevyřčených příběhů.

Shadows of the Untold: Wolves vládnou fiktivní Braniborské bráně
Vlci na blogu Kohli

Typ obrázku: AI generované

použitá technologie: Střední cesta

Série obrázků: Braniborská brána | vlci