V chladném soumraku fiktivní Braniborské brány číhají strašliví vlci, připraveni odhalit temnou podstatu minulých záhad a nevyřčených příběhů.

Shadows of the Untold: Wolves vládnou fiktivní Braniborské bráně
Vlci na blogu Kohli

Typ obrázku: AI generované

použitá technologie: Střední cesta

Série obrázků: Braniborská brána | vlci

Ochrana osobních údajů
Já, René Kohl (c/o Grosch Postflex #2439) (místo bydliště: Německo), bych rád zpracovával osobní údaje prostřednictvím externích služeb. To není nutné pro používání webu, ale umožňuje mi to s vámi ještě těsněji komunikovat. Pokud chcete, proveďte výběr:
Ochrana osobních údajů
Já, René Kohl (c/o Grosch Postflex #2439) (místo bydliště: Německo), bych rád zpracovával osobní údaje prostřednictvím externích služeb. To není nutné pro používání webu, ale umožňuje mi to s vámi ještě těsněji komunikovat. Pokud chcete, proveďte výběr: