Дикобразите са семейство от 11 вида гризачи, срещащи се в части от Азия, Африка, а също и Южна Европа. С дължина на тялото до един метър, животните са сред най-големите представители на гризачите в света.

Уикипедия
Tierpark Germendorf декември 2022 г. - Porcupine

място: Зоопарк Гермендорф, на Waldseen 1a, 16515 Ораниенбург

Запис(и) от: 30 декември 2022 г
Серия снимки: Зоопарк Гермендорф декември 2022 г

Камера: Samsung Galaxy S22 Ultra