Фламинговите са единственото семейство от разред Phoenicopteriformes. Срещат се в Южна, Централна и Северна Америка, както и в Европа, Африка и Югозападна Азия. Единственият представител на разреда, чийто естествен ареал се простира и в Европа, е голямото фламинго.

Уикипедия

място: Зоопарк Гермендорф, на Waldseen 1a, 16515 Ораниенбург

Запис(и) от: 30 декември 2022 г
Серия снимки: Зоопарк Гермендорф декември 2022 г

Камера: Samsung Galaxy S22 Ultra