Последователни, кратки, стегнати инструкции, търпение и много похвали!

Последователни, кратки, стегнати инструкции, търпение и много похвали!
Последователни, кратки, стегнати инструкции, търпение и много похвали! Какво не научавате за мъжете в училището за кучета!