Последователни, кратки, стегнати инструкции, търпение и много похвали!

Последователни, кратки, стегнати инструкции, търпение и много похвали!
Последователни, кратки, стегнати инструкции, търпение и много похвали! Какво не научавате за мъжете в училището за кучета!
datenschutz
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор:
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор: