доста интересно какво търсят някои хора в гугъл... автодовършването говори много!

И не, не съм търсил такива мерки!!! 🙂

можеш ли да бъдеш климатичен активист...
можеш ли да бъдеш климатичен активист...
можеш ли да бъдеш климатичен активист...
datenschutz
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор:
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор: