Няма как да си щастлив!
Няма как да си щастлив! Щастието е пътят!