Моят лък е по-бърз от твоя ум!
Моят лък е по-бърз от твоя ум!