Който сади дървета, знаейки, че никога няма да седне в сянката им...
Всеки, който сади дървета, знаейки, че никога няма да седи в сянката им, поне е започнал да разбира смисъла на живота?