Как бихте искали вашето кафе? черно моля Черно като душата ми!

Как бихте искали вашето кафе? черно моля Черно като душата ми! О, за съжаление не е толкова тъмно!

Фон от печени пресни кафяви кафеени зърна - идеален за готин тапет от @wirestock

datenschutz
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор:
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор: