Енотовидното куче, известно още като миещо куче, тануки или енок, по-рядко плодова лисица, е вид от семейство Кучета. Енотовидното куче, първоначално разпространено в Далечния изток на Азия, сега е неозоон в големи части на Европа.

Уикипедия

място: Зоопарк Гермендорф, на Waldseen 1a, 16515 Ораниенбург

Запис(и) от: 30 декември 2022 г
Серия снимки: Зоопарк Гермендорф декември 2022 г

Камера: Samsung Galaxy S22 Ultra