Държавен служител - Високоплатен човек, който решава проблеми, които не съществуват...

Държавен служител - Високоплатен човек, който решава проблеми, които не съществуват...
Държавен служител - Високоплатен човек, който решава проблеми, които не съществуват, изпълнява задачи, които не са необходими, и прекарва време, което е неразбираемо!

Мъж мениджър служител работи по компютърни технологии от @beststudio

datenschutz
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор:
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор: