Държавен служител - Високоплатен човек, който решава проблеми, които не съществуват...

Държавен служител - Високоплатен човек, който решава проблеми, които не съществуват...
Държавен служител - Високоплатен човек, който решава проблеми, които не съществуват, изпълнява задачи, които не са необходими, и прекарва време, което е неразбираемо!

Мъж мениджър служител работи по компютърни технологии от @beststudio