Алпаките са създадени за подобряване на настроението!

Алпаките са създадени за подобряване на настроението!
Алпаките са създадени за подобряване на настроението!

Близък план на две алпаки, едната гледа настрани, а другата от @lifeonwhite