Не позволявайте блясъкът ви да бъде отнет от вас само защото заслепява другите!

Не позволявайте блясъкът ви да бъде отнет от вас само защото заслепява другите!
Не позволявайте блясъкът ви да бъде отнет от вас само защото заслепява другите!

Алпинисти на връх в планината в мъгла #123584568 от Вижън АД

datenschutz
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор:
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор: