Казаха, че отиваме да бягаме! Разбрах, ще пием!

Казаха, че отиваме да бягаме! Разбрах, ще пием!
Казаха, че отиваме да бягаме! Разбрах, ще пием!

Пълна снимка на хора, които се разхождат заедно навън от @freepik