Една истина може да работи само когато приемникът е готов за нея!

https://xn--bildersprche-llb.kohli.blog/wp-content/uploads/2021/04/eine_wahrheit_kann_erst_wirken-wenn_der_empfaenger_fuer_sie_reif_ist.png
Една истина може да работи само когато приемникът е готов за нея!

Кристиан Моргенщерн

(1871 – 1914), немски писател, драматург, журналист и преводач

datenschutz
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор:
Аз, Рене Кол (c/o Grosch Postflex #2439) (място на пребиваване: Германия), бих искал да обработвам лични данни с външни услуги. Това не е необходимо за използването на уебсайта, но ми позволява да взаимодействам още по-отблизо с вас. Ако желаете, моля, направете избор: